Disclaimer
Judith de Heus publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en zelfgemaakt grafisch werk. Alle inhoud die op deze website te vinden is, is te allen tijde zelfgemaakt, al dan niet geïnspireerd op werk van anderen.

Hierbij wordt het recht behouden om op elk moment de algemene voorwaarden aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Auteursrechten
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst, beeld of grafisch werk die u op www.judithdeheus.nl aantreft bij Judith de Heus.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door Judith de Heus.